หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์
เป้าหมาย/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
คำขวัญ/ปรัชญา
ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

 

images/stories/st2.gif
สพป.สฎ.เขต2

 

01 ส.ค. 2014 12:45น.
หน้าแรก arrow บุคลากรของโรงเรียน arrow ครูอัตราจ้าง
  
ครูอัตราจ้าง
 images/stories/teacher 010.png นางอาภรณ์ ช่วยคง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก รัฐศาสตร์การปกครอง
รับผิดชอบงาน ประจำชั้นอนุบาล1/4
E-mail:
images/stories/teacher 022.png นางสาวศิลป์ศุภา ขำปลอด
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
รับผิดชอบงาน
E-mail:
 images/stories/teacher 024.png  นางสาวสาวิตรี สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
รับผิดชอบงาน
E-mail: mussy_borwn@yahoo.com
 images/stories/teacher 004.png นางวรุณยพันธ์ พัฒน์มณี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
รับผิดชอบงาน ประจำชั้นอนุบาล 2/1
E-mail: warunyaphanyanisa15@hotmail.com 
 
ไม่มีบทความในประเภทนี้

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว www.maleaw.ac.th